Kwaliteitsmanagement

Bio-Connect Diagnostics B.V. (voorheen Nuclilab), gevestigd te Huissen, is ISO 9001:2008 (TüV Nederland) gecertificeerd. Al haar klanten bepalen de kwaliteitnorm en de onderneming streeft naar het voldoen aan die kwaliteitseisen. Continue verbetering vanuit haar klantgerichte houding is daarbij ook het belangrijkste fundament in het bereiken van alle kwaliteitsdoelstellingen. Bio-Connect Diagnostics B.V. is een gelieerde onderneming van Bio-Connect B.V.

Wat betekent dit voor u?
Werken met een kwaliteitssysteem is voor ons geen doel op zich maar een middel. Borging van al onze processen zoals (het doen van) bestellingen, verzendingen, bestelstatus, waarborgen van productkwaliteit, beantwoorden van technische vragen, klachtenbehandeling, informeren van klanten etc. zijn zo ingericht om aan de verwachtingen van u als klant te voldoen en deze het liefst te overtreffen. Volgens ons de enige manier om in ons vakgebied succesvol te kunnen zijn.

Wat betekent het voor Bio-Connect Diagnostics?
Omdat we alle processen goed hebben gedocumenteerd en deze ook gebruiken bij ons dagelijkse werk zijn we in staat om onze service naar onze klanten continu te verbeteren. Iets wat in deze snel veranderende markt van levensbelang is voor een bedrijf als Bio-Connect Diagnostics om goed te blijven presteren.


Onze visie op MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People, Planet and Profit

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze toekomstgerichte visie betekent duurzaam ondernemen dat wij bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven als de kansen moeten benutten voor een beter milieu, meer welvaart en welzijn voor onze medewerkers en de maatschappij. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, verwerven inzicht in de effecten van onze activiteiten op de maatschappij, onze belanghebbenden en duurzame ontwikkeling. Wij treden in dialoog met onze stakeholders, maken bewuste keuzes en zijn bereid daarover verantwoording af te leggen. Het betekent voor ons dat MVO en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid over alle activiteiten een stap verder gaan dan waartoe de wet- en regelgeving ons verplicht.