Kwaliteits- en Milieumanagement

Kwaliteitsmanagement
Sinds de oprichting van Bio-Connect in 2004 hebben we veel tijd en energie besteed aan het implementeren van een goed kwaliteitssysteem. Dit werd in januari 2009 beloond met de ISO 9001 certificering. Een nieuwe versie van de standaard is gelanceerd die de oude versie vervangt. Wij zijn trots dat ons kwaliteitssysteem sinds 2017 ook voldoet aan de nieuwe norm resulterend in de ISO 9001:2015 certificering.
Onze intentie is om de impact van onze activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te beperken waarvoor we in 2017 een milieumanagement systeem hebben opgezet dat beloond is met de ISO 14001:2015 certificering. Iets waar we natuurlijk erg blij mee zijn!

Wat betekent dit voor u?
Borging van al onze processen zoals het doen van bestellingen en verzendingen, bestelstatus, waarborgen van productkwaliteit, beantwoorden van technische vragen, klachtenbehandeling, informeren van klanten etc. zijn zo ingericht om aan de verwachtingen van u als klant te voldoen en deze het liefst te overtreffen. Volgens ons de enige manier om in ons vakgebied succesvol te kunnen zijn.

Wat betekent het voor Bio-Connect?
Omdat we alle processen goed hebben gedocumenteerd en deze ook gebruiken bij ons dagelijkse werk zijn we in staat om onze service naar onze klanten continu te verbeteren. Iets wat in deze snel veranderende markt van levensbelang is voor een bedrijf als Bio-Connect om goed te blijven presteren.


Onze visie op MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze toekomstgerichte visie betekent duurzaam ondernemen dat wij bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven als de kansen moeten benutten voor een beter milieu, meer welvaart en welzijn voor onze medewerkers en de maatschappij. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, verwerven inzicht in de effecten van onze activiteiten op de maatschappij, onze belanghebbenden en duurzame ontwikkeling. Wij treden in dialoog met onze stakeholders, maken bewuste keuzes en zijn bereid daarover verantwoording af te leggen. Het betekent voor ons dat MVO en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid over alle activiteiten een stap verder gaan dan waartoe de wet- en regelgeving ons verplicht.

Kwaliteitsbeleid
Tevreden opdrachtgevers, tevreden medewerkers en een gezond renderende onderneming vormen de belangrijkste maatstaven voor een succesvol kwaliteitsbeleid. De Bio-Connectgroep wil in dat kader voortdurend alert zijn op mogelijkheden om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. De kwaliteit wordt verbeterd door ervoor te zorgen dat:
  • de vraag van de klant wordt begrepen en vertaald naar passende en duidelijke offertes en contracten;
  • de vraag van de klant met de juiste mensen en middelen naar tevredenheid wordt beantwoord;
  • afspraken met klanten en andere stakeholders worden nagekomen binnen de gestelde tijd en kosten;
  • feedback van klanten, partners, leveranciers en medewerkers vertalen in verbeteringen van onze werkprocessen.

Het managementsysteem van Bio-Connect voorziet in het mechanisme van continue verbetering waarbij er jaarlijks heldere doelstellingen worden geformuleerd waarbij de directie de middelen beschikbaar stelt om deze doelstellingen te realiseren. Bij het vaststellen van de doelstellingen houden wij rekening met de context van de organisatie en de belangen van alle stakeholders.

Milieubeleid
De Bio-Connectgroep heeft de intentie om de impact van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk te beperken en op langere termijn daar waar mogelijk het milieu te beschermen en te verbeteren. We zorgen dat wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu altijd wordt nageleefd. Randvoorwaardelijk voor het uitvoeren van niet wettelijke verplichte beperkingen en verbeteringen is de impact van de activiteiten op het bedrijfsresultaat van de Bio-Connectgroep, dit ter beoordeling van de directie. Het managementsysteem van Bio-Connect voorziet in het mechanisme van continue verbetering waarbij er jaarlijks heldere doelstellingen worden geformuleerd waarbij de directie de middelen beschikbaar stelt om deze doelstellingen te realiseren. Bij het vaststellen van de doelstellingen houden wij rekening met de context van de organisatie en de belangen van alle stakeholders.